3 Comments

yazıda tek certik audit'i olan lydianın olmamasının sebebi nedir?

Expand full comment